Strategjia e marketingut për suksesin e biznesit në shtëpi

0
1825

Çfarë është dhe si e zhvilloni  biznesin tuaj në shtëpi?

Strategjia e marketingut është një pjesë e planit tuaj të biznesit që përshkruan planin tuaj të përgjithshëm të lojës për mënyrën se si do të gjeni dhe tërheqni klientë  në biznesin tuaj. Ndonjëherë strategjia e marketingut ngatërrohet me një plan marketingu , por ato janë të ndryshme. Strategjia juaj e marketingut fokusohet në atë që ju doni të arrini për biznesin tuaj dhe përpjekjet e marketingut. Një plan marketingu detajon se si do t’i arrini këto qëllime.

Një strategji e mirë marketingu përfshin atë që dini për mënyrën se si lidhet biznesi juaj në treg dhe 5 P e marketingut për të zhvilluar teknika dhe taktika që do të arrijnë objektivat e marketingut.

Kur është zhvilluar një strategji marketingu?

Strategjia e marketingut është krijuar para se të filloni biznesin tuaj. Ju nuk mund të tregoni në mënyrë efektive pa kuptuar se si  përshtatet biznesi juaj në treg, konkurrenca juaj, si do të konkuroni dhe çfarë keni nevojë për të arritur (dmth shitjet) për të arritur qëllimet tuaja financiare. Pastaj, përdorni atë që keni mësuar për të krijuar planin tuaj të marketingut dhe filloni biznesin tuaj.

Ashtu si një plan biznesi, strategjitë e marketingut mund të jenë fluide, duke ndryshuar sipas nevojës për të përmirësuar rezultatet tuaja. Pasi që biznesi juaj të jetë funksional, duhet të vlerësoni dhe përshtatni strategjinë tuaj të marketingut herë pas here për të llogaritur ndryshimin e kushteve të tregut, ndërrimet e kërkesës dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në shitjet tuaja, si rezultat i aktiviteteve tuaja të hulumtimit të tregut dhe performancës e biznesit tuaj.

Si të krijoni një strategji marketing

Para se të shkruani strategjinë e marketingut, duhet të dini se si produkti apo shërbimi juaj perceptohet nga të tjerët  dhe si eshte unik për bizneset e tjera në treg. Më tej ju duhet të bëni hulumtime të tregut për të kuptuar konkurrencën tuaj, tregun tuaj të synuar dhe faktorë të tjerë që do të ndikojnë në aftësinë tuaj për të arritur dhe tërhequr  njerëzit në biznesin tuaj.

Pasi të keni hulumtimin tuaj, ju mund të shkruani strategjinë tuaj të marketingut duke përfshirë 5 P të përzierjes suaj të marketingut :

Produkti: Çfarë keni shitur? Cilat janë atributet fizike të produktit tuaj apo unike të shërbimit tuaj? Si është ajo që ju ofroni ndryshe nga konkurrentët tuaj dhe cilat përfitime i ofroni klientit tuaj?

Çmimi: Çfarë do të kushtojë për të marrë produktin apo shërbimin tuaj? Si krahasohet me konkurrencën tuaj? Cili do të jetë marzhi juaj i fitimit duke shitur me atë çmim?

Vendi: Ku do të prodhohen produktet dhe shërbimet tuaja për blerje? Kjo është më shumë se sa të ketë një zyrë në shtëpi, dhe në vend të kësaj duhet të jetë vendi ku konsumatorët janë në gjendje të blejnë. Nëse jeni në vende të shumta, duhet të punoni për të llogaritur përqindjen e shitjeve nga secili vend. Për shembull, cili do të jetë strategjia juaj e marketingut në Internet ? Cila është strategjia juaj e shitjes? Si do të ndodhë transaksioni, cili është kostoja e marrjes së produktit apo shërbimit tek konsumatori / klienti dhe cili do të jetë politika juaj e rimbursimit / kthimit ?

Promovimi: Si do ta kuptoni tregun për produktin ose shërbimet tuaja? Si do t’u tregoni atyre tiparet dhe përfitimet që ju ofroni për t’i tërhequr ata që të shikojnë se çfarë ofroni? Çfarë taktikash marketingu do të përdorni dhe çfarë parashikoni  të jenë rezultatet e secilës metodë?

Përfshini informacion rreth ndonjë stimuli ose kuponi që do të përdorni për të tërhequr biznesin.

Njerëzit: Eshtë e rëndësishme nëse njerëzit e tjerë janë të përfshirë per t’ju ndihmuar të krijoni ose dorëzoni produktin ose shërbimin tuaj. Kush janë këta njerëz (dmth shitësit, asistentët virtuale) dhe çfarë bëjnë ata (p.sh. thirrjet e shitjes, shërbimi ndaj klientit)? Cila është niveli i trajnimit dhe / ose përvojës në ofrimin e ndihmës për biznesin tuaj?

Kur shkruani planin tuaj, jini specifike, duke përdorur hapa të hollësishëm, pamje dhe parashikime buxhetore. Mbajeni markën tuaj (premtimin tuaj ndaj klientit) në mënyrë që strategjia juaj e marketingut të përputhet me atë që dëshiron që klienti të përjetojë kur bën biznes me ju. Sigurohuni t’i referoheni strategjisë tuaj të marketingut teksa zhvilloni, vlerësoni ose ndryshoni planin tuaj të marketingut.

Nëse po përdorni një plan biznesi për të marrë një hua ose për të krijuar investitorë engjëj, strategjia e marketingut dhe plani i marketingut do të jenë elemente thelbësore për suksesin tuaj. Së bashku me një produkt ose shërbim cilësor, burimet e financimit gjithashtu dëshirojnë të kuptojnë se keni kuptuar dhe keni një plan për arritjen e tregut tuaj.

 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu