Shoqata e Siguruesve te Shqiperise:Tregu i Sigurimeve mbështetje për klientët e tij per lehtesimin e pasojave te shkaktuara nga COVID/19.

0
1922

Ne nje deklarate zyrtare te leshuar keto dite nga “Shoqata e Siguruesve te Shqiperise” vihet theksi ne mbeshtetjen maksimale qe Tregu i Sigurimeve ofron per klientet, ne uljen e pasojave qe po shkakton ne Ekonomi ndikimi i pandemise COVID/19.Gjithashtu konfirmohet vazhdimi i pagesave per demshperblimet ne lidhje me termetin e dates 26 Nentor.

Deklarata e plote

Tregu i sigurimeve, si pjesë e rëndësishme e tregut financiar, po punon intensivisht në mbështetje të bizneseve dhe qytetarëve, për të lehtësuar në maksimum pasojat e shkaktuara nga COVID-19.

Pavarësisht rënies së të ardhurave të tregut si rezultat i kufizimeve të vendosura nga qeveria, shoqëritë e sigurimeve kanë vazhduar të dëmshpërblejnë rregullisht dhe në mënyrë të shpejtë të gjithë klientët e tyre, duke kontribuar dukshëm në minimizimin e pasojave financiare në këtë situate të vështirë për ta.

Ka vazhduar rregullisht shlyerja e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 Nëntorit, ku janë evidentuar dhe ndjekur mbi 5000 raste dëmesh, me një vlerë dëmshpërblimi prej rreth 30 milionë euro.

Po kështu, vlen të theksohet se vetëm për 2 muajt e parë të këtij viti (Janar-Shkurt ), janë paguar gjithsej rreth 14 milionë euro dëme ose sa dyfishi i dëmeve të paguara në periudhën përkatëse të një viti më parë (Janar-Shkurt 2019 ).

Kompanitë e sigurimeve, po qëndrojnë pranë klientëve dhe po i mbështesin ata për të gjitha kërkesat e tyre për t’u siguruar, duke ofruar shërbim në ambientet e tyre, në format klasike të shitjes apo ato on-line, si edhe duke ua dërguar policat e sigurimit klientëve në vendndodhjen e tyre.

Ne e kuptojmë më mirë se askush tjetër këtë situatë aspak të zakonshme, ndaj po jetojmë me hallet dhe shqetësimet e çdo policmbajtësi, për të gjetur rrugë dhe mundësi në mbrojtje të interesave të tyre.

Specialistët e tregut rekomandojnë që bizneset dhe individët të tregohen të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, për t’u siguruar në cdo rast që ata mund të përballen me rreziqet, përfshirë këtu jetën dhe shëndetin, pronën, biznesin, etj.

Ndërkohë, Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë së bashku me Autoritetin e
Mbikëqyrjes Financiare shprehin shqetësimin e tyre për nivelin e lartë të mjeteve të pasiguruara, nivel i cili aktualisht është rreth 20 % e totalit të mjeteve të regjistruara.

Dëmet e shkaktuara nga mjetet që nuk kanë sigurimin e detyrueshëm TPL, vazhdojnë të përbëjnë një problem madhor për tregun e sigurimeve, pasi vlerat e tyre përballohen totalisht nga shoqëritë e sigurimeve, duke rënduar padrejtësisht bilancet finanaciare të tyre.
Aktualisht, mbi 3000 persona të pa siguruar janë debitorë ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimeve si shkaktarë të dëmeve që kalojnë vlerën e 38 milion eurove.

Nga ana tjetër, në rastet e aksidenteve të shkaktuara nga persona të pasiguruar, drejtuesi i mjetit do të përballet me një proçes gjyqësor si
debitor ndaj BSHS-së dhe nuk përfiton dëmshpërblim as si drejtues mjeti dhe as për familjarët e tij.

Ne, ju kërkojmë qytetarëve që të mos lëvizin me mjete të cilat janë të pa siguruara, pasi me aksidentet që mund të shkaktojnë nuk do të kenë asnjë mundësi ligjore për të përfituar dëmshpërblim dhe në këtë mënyrë ata do t’i krijonin shqetësime dhe dëme financiare vetes dhe familjes së tyre.

Ne i njoftojmë klientët tanë që sigurimi i automjetit është i lidhur me lejen e qarkullimit të tij dhe ky sigurim mund të pezullohet vetëm në rast se pezullohet edhe leja e qarkullimit, në rast të kundërt, çdo veprim tjetër konsiderohet veprim abuziv dhe i jashtë ligjshëm, për të cilin duhet t’i
drejtohen autoriteteve mbikëqyrëse.

Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë garanton klientët e saj se tregu i sigurimeve do të vazhdojë të punojë me përkushtim dhe profesionalizëm, për të mbeshtetur qytetarët dhe bizneset në veprimtarinë e tyre, për të siguruar mbrojtjen maksimale ndaj pasojave që sjellin rreziqet e ndryshme, në jetën e tyre të përditëshme.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu