Regjistri i pronarëve përfitues gati brenda 31 janarit të 2021

0
1571

Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave miratoi p/ligjin “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i hartuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit në bashkëpunim me GIZ.

Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë, Belinda Ikonomi u shpreh se p/ligji ka qëllim detyrimin e subjekteve për të identifikuar dhe regjistruar në një regjistër të posaçëm pronarët e tyre përfitues, me anë të krijimit të një kuadri ligjor.

“Ky projektligj vjen në kuadër edhe të rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të terrorizmit”, tha Ikonomi.

Sipas Ikonomit, aktualisht janë rreth 54 mijë subjekte të regjistruara pranë QKB dhe rreth 7 mijë organizata jofitimprurëse të regjistruara pranë Gjykatave.

Ky projektligj, tha ajo, parashikon që këto subjekte kanë detyrimin që brenda 30 ditëve të krijojnë një dosje të veçantë ku do të identifikohen pronarët përfitues.

“Pronarët e bizneseve që nuk regjistrojnë të dhënat në regjistrin e pronarëve përfitues nga do të gjobiten për shkelje në masën 150 mijë lekë deri në 500 mijë lekë”, tha Ikonomi.

Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Biznesit Pranvera Fagu u shpreh se regjistri do të jetë gati brenda datës 31 janar 2021.

Kryetarja e Komisionit, Milva Ekonomi u shpreh se duke qenë se regjistri i pronarëve përfitues do të krijohet jo më vonë se data 31 janar 2021, ndihmon që amnistia fiskale e planifikuar nga qeveria të jetë e bërë në kushte shumë të kontrollueshme.

“Këtë e ndihmon edhe ngritja regjistrit të pronarëve përfitues. Kjo është arsye se spe Moneyval rekomandon kaq fort që Shqipëria të bëj kujdes në pastrimin e parave dhe luftën kundër terrorizmit”, tha Ekonomi.

Sipas p/ligjit, mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar në shkronjën dënohet me gjobë në vlerën 500 mijë lekë. Po ashtu, në p/ligj përcaktohet se mosregjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar dënohet me gjobë në vlerën 250 mijë lekë.

Mospërmbushja e detyrimit të subjekteve raportuese ekzistuese për regjistrimin e të dhënave të kërkuara nga ky projektligj dënohet me gjobë në vlerën 250 mijë lekë”, përcaktohet në p/ligj.

Për shkeljet e parashikuara më sipër, në projektligj është përcaktuar se dënohet me gjobë prej 150 mijë lekësh edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të regjistruar, person juridik.

Gjithashtu, projektligji parashikon se për subjektet që kryejnë shkeljet e parashikuara më sipër, për më tepër se një herë, gjobat do të dyfishohen./ATSH/

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu