Italia tregon, një histori miqësie dhe pune midis saj dhe Shqipërisë 

0
1296

 

Italia tregon është një fushatë komunikimi e Agjencisë Italiane për Bashkëpunim Zhvillimi, Tiranë. Një total prej 16 fotosh promovojnë punën e bërë në fshatrat shqiptar, krahas bashkësive rurale. Iniciativat e financuara nga Qeveria Italiane kanë rritur karakteristikat tipike të territoreve, duke përmirësuar zinxhirët e prodhimit dhe duke kontribuar në kthimin e produkteve dhe shërbimeve në tërheqje të vërteta turistike.

Italia tregon portrete të fushatave, në veçanti elementët tipik të zonave të Malësisë së Madhe, Shkodrës, Gjirokastrës dhe Përmetit, rajone në të cilat Italia ka financuar nisma bashkëpunimi për tre dekada. Janë krijuar partneritete me prodhuesit vendas, inkubatorët e produkteve tipike si dhe biznese të reja. Teknologjitë dhe aftësitë profesionale janë përtëritur. Është një histori miqësie dhe pune që me kalimin e kohës ka konsoliduar marrëdhëniet midis dy vendeve që janë afër jo vetëm gjeografikisht, por mbi të gjitha nga pikëpamja njerëzore dhe kulturore: Shqipëria dhe Italia.

 

Fotot: Kortezi e Agjencisë Italiane për Bashkëpunim Zhvillimi

Kreditet:

Ernesto Spinelli | Menaxher i komunikimit dhe të drejtës së autorit

Ina Lisi | Koncepti

Erfort Kuke | Fotografia

Martin Bejleri | Menaxher i Prodhimit

Kube Studios | Agjensia Krijuese

 

*Më poshtë do të lexoni versionin anglisht të artikullit, sipas publikimit në origjinal në versionin print të revistës ”Star Business” , Janar 2020. 

 

Italy tells, a Story of Friendship and Work Between Albania and Italy

Italy tells is a communication campaign of the Italian Agency for Development Cooperation, Tirana. A total of 16 photos promotes the work done in Albanian villages, alongside rural communities. The initiatives financed by the Italian Government have enhanced the typical features of the territories, improving production chains and contributing to making products and services real tourist attractions. The Italy tells campaign portrays in particular the typical elements of the areas of Malesi e Madhe, Skodra, Gjirokaster and Permet, regions in which Italy has funded cooperation initiatives for three decades. Consortia of local producers, incubators of typical products and new businesses have been created. Technologies and professional skills have been innovated. It is a story of friendship and work that has consolidated over time the relations between two countries that are close not only geographically, but above all from the human and cultural point of view: Albania and Italy.

 

Photos: Courtesy of Italian Agency for Development Cooperation. 

 

Credits

Ernesto Spinelli | Communication management and copywriting 

Ina Lisi | Concept

Erfort Kuke | Photography

Martin Bejleri | Production Management

Kube Studios | Creative Agency

 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu