CCIT, një Mbështetës i Madh i Sipërmarrjes në Tiranë

0
1664

Albana Laknori, Sekretarja e Përgjithshme e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës (CCIT) bën që lexuesit e STAR BUSINESS të njihen me misionin, rolin dhe kontributin e deritanishëm të CCIT dhe objektivat për vitin 2020.

“CCIT, përmes rrjetit të dhomave, ndihmon sipërmarrësit në të gjithë botën të lidhen me Shqipërinë, dhe të investojnë në fusha të ndryshme, si turizmi, bujqësia, energjia. Ne po sjellim zërin e investitorëve vendas dhe të huaj në Këshillin Qeverinë dhe Investimeve,” tha Laknori për STAR BUSINESS.

Përmes konsultimeve dhe takimeve në tryezat e rrumbullakëta, tha ajo, “ne po kontribuojmë në përmirësimin e kornizës ligjore, stimujve për taksat e investimeve, ngarkesat rregullatore, leje liçensimi dhe ndërtimi etj; me qëllim përmirësimin e klimës së investimeve në Shqipëri. “

Laknori, gjithashtu një eksperte e IP-së, ka një mesazh për të gjitha bizneset e vogla që të rriten në mënyrë të qëndrueshme: ”PËRTËRITNI DHE MBRONI ÇDO IP TË KRIJUAR. DO TJUA SHPËRBLEJË PËRGJITHMONË.”

Ju lutem, a mund të bëni një panoramë të gjendjes së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës (CCIT)? Cili është misioni dhe roli i saj?

Themeluar që nga viti 1897, CCIT është përfaqësues dhe mbrojtës legjitim i zërit të komunitetit të biznesit. Që nga viti 2008, anëtarësimi në Dhomë është vullnetar.

Nën juridiksionin e CCIT, biznesi i Qarkut të Tiranës kontribuon me mbi 40% të PBB-së së vendit; 40% të eksporteve totale; 30% e numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve aktive veprojnë në Qarkun e Tiranës; 36,6% e kompanive menaxhohen nga gratë, dhe 67% të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve të huaja dhe ndërmarrjeve të përbashkëta;

Gjatë vitit 2019, CCIT organizoi 25 kurse trajnimi me 400 pjesëmarrës, 92 kompani, 11 institucione.

CCIT me 123 vitet e veprimtarisë së saj, ka qenë dhe mbetet mbështetësi kryesor i sipërmarrjeve të Tiranës, si kryeqyteti i Shqipërisë, gra dhe burra, të rinj dhe të moshuar, të vegjël, të mesëm, apo edhe të mëdhenj, duke u përpjekur të jenë zëri i tyre në institucionet qeveritare dhe jashtë saj. Ne shërbejmë si një urë lidhëse midis subjekteve zyrtare dhe private, në Shqipëri dhe jashtë saj. Ne jemi pjesë e një rrjeti të madh të dhomave të tregtisë në Ballkan, Evropë, Kinë, SHBA, Amerikën Latine, etj.

Shërbimet e dhomës:

 • Avokatia: Me anëtarësimin e saj është e mundur të flitet me zë të unifikuar dhe të lobojë për formulimin e politikave në interes të biznesit, siç janë regjimi fiskal, barrierat administrative etj.;
 • Shërbime të informacionit tregtar; kryerja e shërbimit konsullor të pajisjeve me shënime verbale; lëshimi i çertifikatave të origjinës për produktet e eksportit;
 • Promovimi i tregtisë ndërkombëtare, aktivitete që promovojnë eksporte / panaire dhe ekspozita;
 • Arsimi dhe trajnimi;
 • Si një ndërmjetëse me trupin diplomatik në paraqitjen e potencialeve / produkteve ekonomike, shërbimeve në tregun e huaj;
 • Organizimi i forumeve të biznesit ;
 • Memorandume bashkëpunimi;

Marrëveshjet Bilaterale, Shumëpalëshe dhe Integrimi Rajonal

Çfarë mund të na thoni për anëtarësimin e Dhomës? Si po kontribuon aktualisht Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë në mjedisin e biznesit në Shqipëri? 

Që prej vitit 2009, kemi anëtarësim vullnetar, dhe kjo nxjerr shumë vështirësi, por prapë kemi ndryshuar strategjinë, duke ofruar shumë shërbime për bizneset e Tiranës:

– Përpjekja për të mbajtur një dialog të përhershëm me qeverinë, në lidhje me strategjitë, tregtinë dhe kuadrin fiskal dhe e korniza ligjore e cila është duke prekur interesin e komunitetit të biznesit

– Organizimi i forumeve të biznesit, si dhe nënshkrimet e MM brenda dhe jashtë vendit;

– Mbështetja e NVM-të për të hyrë në tregjet e BE-së për ide inovative në zbatimin e projektit EEN;

– Menaxhimi dhe implementimi i 13 projekteve evropiane, si programet IPA ndërkufitare, EEN (rrjeti i ndërmarrjeve evropiane), me ndikim pozitiv në anëtarësimin, konkurrencën dhe inovacionin;  

– Organizimi i Festivalit të Inovacionit për identifikimin e ideve më të mira inovative;

– Organizimi i seminareve, mbledhjeve;

– Organizimi i trajnimit teknik për studentët,

– Programe trajnimi dhe kualifikimi të bëra për kompanitë që do të përdorin Anglisht Biznesi, Anglisht për Burimet Njerëzore, etj;

– Organizimi i tre panaireve “Farmaceutikë”, Panairi i Agro-ushqimit, Panairi i Fëmijëve, 

– Organizimi i aktivitetit “CCIT Award” si një markë unike e CCIT, duke i dhënë një çmim sipërmarrësit më të mirë të vitit.

 1. Konsulencë Intelektuale për Pronat (Markat, Shpikjet, Të Drejtat e Autorit) etj.
 2. Zgjidhje e këshillimit të drejtpërdrejtë, etj.
 3. Ne organizojmë Samitin e Grave Sipërmarrëse çdo vit, për të rritur ndërgjegjësimin e zonjave për të qenë ndërmarrëse, me praninë e të gjitha grave udhëheqëse në Shqipëri.  CCIT, një Mbështetës i Madh i Sipërmarrjes në Tiranë 1                                                    Çfarë po bën Dhoma në lidhje me tregtinë dhe klimën e investimeve? CCIT është një anëtar i përhershëm i Këshillit të Investimeve (IC) i Shqipërisë, i cili qëndron pranë Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. IC merr të gjitha kërkesat e bizneseve për të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri dhe për të krijuar mundësinë e investimeve të reja të huaja. Çdo muaj kemi delegacione të ndryshme të huaja, të cilat dëshirojnë të investojnë në Shqipëri. CCIT, përmes rrjetit të dhomave, ndihmon sipërmarrësit në të gjithë botën të lidhen me Shqipërinë, dhe të investojnë në fusha të ndryshme, si turizmi, bujqësia, energjia. Ne po sjellim zërin e investitorëve vendas dhe të huaj në Këshillin e Qeverisë dhe Investimeve.

Përmes konsultimeve dhe takimeve në tryezat e rrumbullakëta, tha ajo, “ne po kontribuojmë në përmirësimin e kornizës ligjore, stimujve për taksat e investimeve, ngarkesat rregullatore, leje liçensimi dhe ndërtimi etj; me qëllim përmirësimin e klimës së investimeve në Shqipëri.

Sa i përket tregtisë, jemi duke u përfshirë në aktivitetet e bashkëpunimit rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u përpjekur të implementojmë marrëveshjen e CEFTA-s dhe të rrisim potencialin e eksportit të produkteve dhe shërbimeve shqiptare dhe të zvogëlojmë barrierat jo tarifore, që kryesisht ndodhin në pikat ndërkufitare, përmirësimi i masave fitosanitare etj.

Cilat janë objektivat e Dhomës për vitin 2020? Çfarë shpresoni të realizoni?

 • Promovimi i bizneseve që janë të angazhuar në aktivitete prodhuese që përputhen me normat dhe standardet mjedisore, të njohura si praktika të biznesit të gjelbër;
 • Lançimi i këtyre bizneseve përmes faqes së internetit të Dhomës dhe materiale të tjera promovuese për anëtarët dhe shoqatat që punojnë për biznesin e gjelbër;
 • Ndërmarrja e programeve të arsimit dhe trajnimit dhe identifikimi i praktikave më të mira për qëndrueshmërinë e këtyre bizneseve;
 • Krijimi i një komisioni ad-hoc për një analizë të detajuar të kostos dhe përfitimit të marrëveshjes së CEFTA, një rishikim të tarifave për mallrat e importuara të subvencionuara nga vendet fqinje, pasi produktet tona bëhen jo konkurruese;
 • Aktiv në mbështetjen e aktiviteteve të Forumit Ekonomik Shqiptar;
 • Ndërmarrja e veprimeve për promovimin e produkteve “Made in Albania”;
 • Vendosja e një komunikimi ndërveprues me diplomacinë ekonomike, për të promovuar investimet e ndërsjellta dhe shumëllojshmërinë e eksporteve, organizimin e formave të biznesit B2B që shërbejnë për ndërkombëtarizimin e sipërmarrjes shqiptare;
 • Rritja e bashkëpunimit me partnerë të huaj, zgjerimi i bashkëpunimit me homologët, përfaqësuesit ekonomik dhe akademik të diasporës, për të koordinuar dhe ndërmarrë aktivitete në interes të nevojave të ekonomisë dhe biznesit shqiptar;
 •  Bashkëpunim dhe komunikim aktiv me përfaqësuesit e autorizuar të CCIT në vendet e huaja, duke shërbyer si një urë bashkëpunimi me Diasporën dhe biznesin e huaj;

Si një eksperte e Pronës Intelektuale, cili është mesazhi juaj për bizneset e vogla në përpjekje për t’i bërë ato të rriten në mënyrë të qëndrueshme?

Duke punuar në fushën IP nga 2002 deri më sot, unë mendoj se diçka po ndryshon dhe po përmirësohet në NVM-të Shqiptare në vitin 2020, si biznes familjar i bazuar, duke menduar se asetet e IP janë një nga asetet me vlerë kryesore të kompanisë së tyre. Duke parë që fusha IP është shumë e gjerë, pasi markat tregtare të mallrave dhe shërbimeve, patentat e shpikjeve, indikacionet gjeografike, modelet e shërbimeve, qarqet e integruara dhe të drejtat e autorit, NVM-të janë të vetëdijshme dhe të trajnuara për mbrojtjen e këtyre pasurive të çmuara, të krijuara nga ata. 

CCIT, një Mbështetës i Madh i Sipërmarrjes në Tiranë 2

Unë e shoh me kënaqësi këtë tek sipërmarrësit e rinj, në fillimin e ndërmarrjeve, duke punuar shumë në krijimin dhe inovimin e markave tregtare, brandeve, logove, patentave të shpikjeve të tyre, ose kur ata janë duke punuar në mënyrë dixhitale. Ata në të vërtetë janë sfidues. Dhe jam vërtet e mahnitur. 

Mesazhi im është PËRTËRITNI DHE MBRONI ÇDO IP TË KRIJUAR. DO TJUA SHPËRBLEJË PËRGJITHMONË.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu