Tatimet shpjegojne mënyrën e aplikimit për ankesa, në lidhje me shtyrjen e afatit të pagesave të kësteve të kredive

0
1478

Në zbatim të Urdhërit të Bankës së Shqipërisë, datë 17.03.2020, të nënshkruar nga Kryeministri i Shqipërisë dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, mbi shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve të kredive për biznese dhe individë deri në datën 31.05.2020, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, i bën thirrje të gjithë kredimarrësve të cilët kanë ankesë për moszbatim të këtij Urdhëri, të dërgojnë një email në adresën [email protected].

Kredimarrësit përfitues duhet të argumentojnë përballjen me vështirësitë e hasura si pasojë e situatës së shkaktuar nga COVID-19, duke plotësuar formularin bashkëlidhur këtij njoftimi.

APLIKIM ANKESE PËR KREDI BANKARE
Kredimarrësi:
Emri:
Atesia:
Mbiemri:
NID:
Numri I Kontrates:
Data e Kontratës
Adresa:
Tel/Cel:
Kredidhenësi:
Emri I Bankes:
Dega:
Adresa:
Tel/Cel:
Argumenti I individit/bzinesit mbi situatën e krijuar nga COVID-19
Ankesa

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu