3 strategji për të motivuar skuadrën tuaj në çdo kohë

0
1490

Nga Fatima Gorezi

Pavarësisht nga industria në të cilën operoni ose madhësia e ekipit, të qenit udhëheqës nuk është detyrë e lehtë. Duhet të jesh këshilltar, disiplinor dhe burim inkurajimi për të gjithë skuadrën tënde. Gjetja e një ekuilibri midis këtyre roleve – disa prej të cilave në fillim duket se bien ndesh me njëra-tjetrën, kërkon një vizion strategjik të pastër, pasion për njerëzit tuaj dhe një angazhim për zhvillimin e inteligjencës suaj emocionale.

Si një lider dhe CEO për ju është e mundur të zëvendësoni punonjësit, por ju kurrë nuk mund të përsërisni  aftësitë specifike të një individi. Në ekonominë e ditëve të sotme, punonjësit dhe burimet njerëzore janë një vlerë shumë e madhe e kompanisë. Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni si drejtues është tu tregoni punonjësve tuaj që e kuptoni këtë, si dhe vlerën që ata sjellin në tavolinën e ideve. Ju duhet tu tregoni atyre që keni besim në aftësitë e tyre dhe se prisni gjëra të mëdha prej tyre.

Vendosja e pritshmërive të larta jo vetëm që frymëzon punonjësit, por gjithashtu ju ndihmon të merrni maksimumin prej tyre. Në fund të ditës, suksesi i ekipit tuaj është i barabartë me suksesin tuaj. Më poshtë janë disa mënyra kryesore për ta mbajtur ekipin tuaj të motivuar dhe në këtë mënyrë  të ndihmoni të gjithë organizatën, kompaninë  tuaj të ketë sukses.

3 strategji për të motivuar skuadrën tuaj në çdo kohë 1

Ndihmojini punonjësit tuaj të hartojnë një rrugë ngjitjeje për karrierën e tyre

Ata duan të dinë që po mësojnë dhe rriten në punë. Në fakt, sipas hulumtimit të Institutit të Punës, zhvillimi i karrierës (ose, përkundrazi, mungesa e saj) është shkaku kryesor i qarkullimit të punonjësve në Sh.B.A.

Tregojuni punonjësve që ju intereson zhvillimi i tyre duke biseduar në lidhje me objektivat e tyre të karrierës, dhe jo vetëm gjatë rishikimeve tuaja vjetore. Një studim kuantik në vendin e punës ka zbuluar se kur punonjësit kanë këto lloje diskutimesh më shumë se një herë në vit, ka një rritje të dukshme të niveleve të angazhimit. Jini të qëllimshëm në lidhje me këtë proces për të siguruar që rregullisht të diskutoni qëllimet profesionale me secilin nga punonjësit tuaj direkt, qoftë kjo përmes një takimi tremujor zyrtar, një bisedë rastësore drekë ose diçka tjetër në mes.

Sigurohuni që punonjësit tuaj ta dinë se suksesi i tyre në karrierë ka rëndësi. Ndani qëllimet tuaja me ta dhe pyesni rreth tyre. Duke diskutuar qëllimet tuaja me punonjësit tuaj, ju do të tregoni se u besoni atyre dhe do t’i ndihmoni ata të ndjehen më të rehatshëm dhe komod për të diskutuar e ndarë ide me ju.

Inkurajoni punonjësit tuaj që të mësojnë çdo ditë

Inkurajoni punonjësit tuaj që të mësojnë nga përvojat e punës – si të mirat, ashtu edhe ato të këqijat. Si drejtues, ju mund të filloni ta praktikoni ketë duke ndihmuar ekipin tuaj të nxjerrë mësime kryesore nga përvojat e tyre të punës.

Ju duhet t’i rikujtoni punonjësve tuaj të mendojnë për atë që shkoi mirë, çfarë nuk shkoi aq mirë dhe si mund të përmirësohen në të ardhmen, pra duhet t’i nxisni të bëjnë një analizë të situatës.

Identifikimi dhe përgjigja ndaj këtyre përvojave të të nxënit është tepër e fuqishme; ndihmon në krijimin e një kulture të të mësuarit brenda ekipit tuaj. Për më tepër, siguroni burime për të mësuar të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit. Këto mund të marrin formën e një platforme trajnimi brenda kompanisë ose mbështetje financiare për një workshop jashtë vendit. Shpërblejeni ata që bëjnë një përpjekje për tu përmirësuar dhe rritur, qoftë kjo me një dhuratë karte, një bonus një herë në shumë kohë etj.

Nxisni miqësitë brenda skuadrës

Punonjësit duan të kenë marrëdhënie personale me kolegët e tyre, dhe hulumtimi i Gallup tregon se miqësitë në punë çojnë në performanca më të mira. Kur punonjësit me të vërtetë ndjejnë një ndjenjë miqësie me kolegët e tyre, ata ndjehen më të detyruar të ndërmarrin veprime pozitive për të rritur dhe kontriubuar realisht në kompani.

Për të ndihmuar në kultivimin e marrëdhënieve, krijoni mundësi dhe hapësirë ​​që ekipi juaj të ndërveprojë ndërsa ata kryejnë detyrat përkatëse. Kjo mund të nënkuptojë shtimin e 15 minutave të pushimit të drekës apo krijimin e një mjedisi informal për të bashkëpunuar.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu